เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

รับสมัครนักเรีียน 2560

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1

ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สื่อสารกีฬาขั้นต้นฯ

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 22 เมษายน 2559  ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

วันที่ 12 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลบางม่วง จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

 • ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

 • ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

  ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

 • ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

  ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

  สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

ชอบ...กด Like

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ข่าวประกวดราคา
 • ผลการจัดซื้อ
image

ผลการจัดซื้อ

- - ยังไม่มีผลการประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง - -