เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 05 เมษายน 2560 253
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 29 ธันวาคม 2559 23
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบ 2558 29 ธันวาคม 2559 36
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2559 02 พฤศจิกายน 2559 84
ประชาสัมพันธ์ "การออกเสียงนอกเขตจังหวัด" 18 พฤษภาคม 2559 332
เทศบาลตำบลบางม่วง รับโอน(ย้าย) "นักวิชาการศึกษา" จำนวน 1 อัตรา 01 เมษายน 2559 661
น้ำยาล้างจานสมุนไพร 19 มกราคม 2559 262
บริการวิชาการรายการกฎหมายกับข่าวใกล้ตัว 15 มกราคม 2559 254
การพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 13 มกราคม 2559 328
มาร่วมกันกวาดล้างไข้เลือดออก 2559 ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 11 มกราคม 2559 278
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ลอยกระทง ปี58 09 พฤศจิกายน 2558 371
ปรับปรุงตลาดน้ำ 02 พฤศจิกายน 2558 495
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2558 26 ตุลาคม 2558 367
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ59 30 กันยายน 2558 26
กรมชลประทาน แจ้งผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด 06 กรกฎาคม 2558 612
เทศบาลฯเตรียมดำเนินการปรับปรุงตลาดน้ำ 26 มิถุนายน 2558 605
เทศบาลฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบันฯ 25 มิถุนายน 2558 564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 22 มิถุนายน 2558 642
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 22 มิถุนายน 2558 25
เทศบาลฯ รับมอบเกียรติบัตรรับรอง EHA 18 มิถุนายน 2558 642
บริการออกใบอนุญาตขับรถ 29 เมษายน 2558 665
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 57 29 ธันวาคม 2557 404
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2557 11 ธันวาคม 2557 706
เชิญร่วมงานลอยกระทง ปี 2557 22 ตุลาคม 2557 685
ขอเชิญสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ ปี 57 16 ตุลาคม 2557 710
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลบางม่วง 30 มิถุนายน 2557 574
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) 27 มิถุนายน 2557 670
กำหนดเข้ารับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ 06 มิถุนายน 2557 905
รายชื่องานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการ 04 มิถุนายน 2557 805
เชิญร่วมงาน "ตลาดนัดอาชีพ" 21 พฤษภาคม 2557 754