ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ฟุตซอลสามัคคีสานสัมพันธ์

ก.พ. 03 2559

แข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคี "3 เส้า สานสัมพันธ์ 3 องค์กร"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคี "3 เส้า สานสัมพันธ์ 3 องค์กร"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตลอดจนการเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์และมีประโยชน์อย่างสูงสุด จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคี "3 เส้า สานสัมพันธ์ 3 องค์กร" สู่ความเข็มแข็ง To Be Number One ซึ่งเป็นการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีระหว่างทีมเทศบาลตำบลบางม่วง , ทีมคณะครู (โรงเรียนวัดพิกุลเงิน) และทีมผู้ใหญ่บ้าน(พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบางม่วง