ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

นายกฯ ติดตามเร่งเก็บผักตบชวา

ก.พ. 02 2559

ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาภายในคลอง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายกฯ ติดตามการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาภายในคลอง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ติดตามการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาภายในคลองอ้อมนนท์ - คลองบางกอกน้อย - คลองบางใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องสัญจรทางน้ำ