ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

พ.ค. 13 2559

ปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สื่อสารกีฬาขั้นต้นฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สื่อสารกีฬาขั้นต้นฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ได้ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สื่อสารกีฬาขั้นต้นเพื่อเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกสอนทักษะกีฬา : สอนเทควันโด ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางม่วง