เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

พ.ค. 13 2559

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งนำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อการทำความเข้าใจอันดีในข้อระเบียบและแนวทางการเรียนการสอนระหว่างครูและนักเรียน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว