ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เม.ย. 22 2559

ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

วันที่ 22 เมษายน 2559  ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ดำเนินโครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งประชาชน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน