ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

เม.ย. 12 2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลบางม่วง จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 - เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม "สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ร่วมประกวดก่อเจดย์ทราย และร่วมรำวงย้อนยุค" โดยมีผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางม่วง