ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ปรับปรุงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์

ต.ค. 28 2558

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2558  ปรับปรุงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ภายในโรงเรียนวัดพิกุลเงิน

อ่านเพิ่มเติม: ปรับปรุงพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์

เตรียมขยายถนนหน้ารร.วัดพิกุล

ต.ค. 28 2558

สำรวจพื้นที่ถนนบางใหญ่ - บางคูลัด บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพิกุลเงิน เพื่อเตรียมขยายถนน

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำรวจพื้นที่ถนนบางใหญ่ - บางคูลัด บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพิกุลเงิน เพื่อเตรียมขยายถนน

อ่านเพิ่มเติม: เตรียมขยายถนนหน้ารร.วัดพิกุล