ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ประชุมเตรียมก่อสร้างตลาดน้ำ

ต.ค. 27 2558

ประชุมเตรียมการก่อสร้างตลาดน้ำเทศบาล

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ประชุมเตรียมการก่อสร้างตลาดน้ำเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเตรียมก่อสร้างตลาดน้ำ

นายกฯ รับรางวัล Asean Awards

ก.ย. 30 2558

นายกฯ รับรางวัล Asean Awards 2015

วันที่ 30 กันยายน 2558 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “Asean Awards 2015”

อ่านเพิ่มเติม: นายกฯ รับรางวัล Asean Awards