ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เปิดงาน "สหกรณ์ไทยฯ"

ก.ย. 15 2558

เปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2558 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ จังหวัดนนทบุรี"

อ่านเพิ่มเติม: เปิดงาน "สหกรณ์ไทยฯ"

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ

ก.ย. 11 2558

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กันยายน 2558  เทศบาลตำบลบางม่วง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ