ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

มอบเงินฟื้นฟูเยียวยา หลังน้ำลด

มิ.ย. 03 2555

วันที่ 3 มิถุนายน 2555 เทศบาลตำบลบางม่วง ได้ดำเนินการมอบเงิน"ฟื้นฟูเยียวยา หลังน้ำลด" เป็นวันแรก ซึ่งหลังจากนี้ผู้ที่มีรายชื่อรับเงินสามารถติดต่อ ขอรับได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางม่วง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม: มอบเงินฟื้นฟูเยียวยา หลังน้ำลด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก"เทศบาลตำบลบ้านลาด"

มิ.ย. 02 2555

วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เทศบาลตำบลบางม่วง ได้ให้การต้อนรับ "คณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี"

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก"เทศบาลตำบลบ้านลาด"