เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง

ก.ย. 10 2558

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง "พื้นฐานทางการศึกษา เทศบาลอาสาพัฒนาให้"

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ก.ค. 28 2558

วันที่ 28 กรกฏาคม 2558  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมแห่เทียนพรรษา