เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

คู่มือสำหรับประชาชน

ก.ค. 20 2558

วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 แจ้งประชาสัมพันธ์ (ติดประกาศ) คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

อ่านเพิ่มเติม: คู่มือสำหรับประชาชน

ภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก.ค. 14 2558

วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ภาพความน่ารักของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง

อ่านเพิ่มเติม: ภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก