ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

พ.ค. 13 2559

ปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สื่อสารกีฬาขั้นต้นฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน สื่อสารกีฬาขั้นต้นฯ

อ่านเพิ่มเติม: ปิดโครงการฝึกสอนเทควันโด

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เม.ย. 22 2559

ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

วันที่ 22 เมษายน 2559  ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี