ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

เม.ย. 12 2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2559  เทศบาลตำบลบางม่วง จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

อ่านเพิ่มเติม: สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559

ฟุตซอลสามัคคีสานสัมพันธ์

ก.พ. 03 2559

แข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคี "3 เส้า สานสัมพันธ์ 3 องค์กร"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคี "3 เส้า สานสัมพันธ์ 3 องค์กร"

อ่านเพิ่มเติม: ฟุตซอลสามัคคีสานสัมพันธ์