ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

นายกฯ ติดตามเร่งเก็บผักตบชวา

ก.พ. 02 2559

ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาภายในคลอง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายกฯ ติดตามการดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาภายในคลอง

อ่านเพิ่มเติม: นายกฯ ติดตามเร่งเก็บผักตบชวา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

ก.พ. 01 2559

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลบางม่วง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง