ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 05 เมษายน 2560 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 29 ธันวาคม 2559 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีงบ 2558 29 ธันวาคม 2559 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2559 02 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ "การออกเสียงนอกเขตจังหวัด" 18 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เทศบาลตำบลบางม่วง รับโอน(ย้าย) "นักวิชาการศึกษา" จำนวน 1 อัตรา 01 เมษายน 2559 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
น้ำยาล้างจานสมุนไพร 19 มกราคม 2559 เขียนโดย สำนักบริการวิชาการ
บริการวิชาการรายการกฎหมายกับข่าวใกล้ตัว 15 มกราคม 2559 เขียนโดย สำนักบริการวิชาการ
การพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 13 มกราคม 2559 เขียนโดย สำนักบริการวิชาการ
มาร่วมกันกวาดล้างไข้เลือดออก 2559 ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 11 มกราคม 2559 เขียนโดย สำนักบริการวิชาการ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ลอยกระทง ปี58 09 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ปรับปรุงตลาดน้ำ 02 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2558 26 ตุลาคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ59 30 กันยายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
กรมชลประทาน แจ้งผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด 06 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เทศบาลฯเตรียมดำเนินการปรับปรุงตลาดน้ำ 26 มิถุนายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เทศบาลฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบันฯ 25 มิถุนายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 22 มิถุนายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 22 มิถุนายน 2558 เขียนโดย กองคลัง
เทศบาลฯ รับมอบเกียรติบัตรรับรอง EHA 18 มิถุนายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
บริการออกใบอนุญาตขับรถ 29 เมษายน 2558 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปี 57 29 ธันวาคม 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2557 11 ธันวาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง
เชิญร่วมงานลอยกระทง ปี 2557 22 ตุลาคม 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ขอเชิญสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ ปี 57 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ