ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

รายชื่องานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการ

มิ.ย. 04 2557

การควบคุมกำกับดูแลการจอดรถโดยสารประจำทางสายที่ 1002 นนทบุรี-บางใหญ่

รายชื่องานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลบางม่วง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อโครงการของกองช่าง ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ จำนวน 3 โครงการ ปรากฎตามรายละเอียดดังนี้

 

งดจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556


เนื่องจากในขณะนี้ กองช่างเทศบาลตำบลบางม่วง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 โดยในขณะนี้มีจำนวน 3 โครงการ ตามที่ได้ลงประกาศสอบราคาไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่า ในขณะนี้ได้มีผู้รับเหมาดำเนินการโครงการ ดังต่อไปนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 3 ชั้น ของเทศบาลตำบลบางม่วง งบประมาณ 16,979,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ถึงหน้าวัดเสาธงหิน งบประมาณ 3,555,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางกรวย-ไทรน้อย (จากปากซอยหมู่บ้านปาริฉัตรถึงบริเวณซอยไปรษณีย์) งบประมาณ 4,532,000 บาท

ดังนั้น ในขณะนี้ผู้รับเหมาจะเริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กองช่าง เทศบาลตำบลบางม่วง
โทร. 02-924-9480 ต่อ 111