ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

กำหนดเข้ารับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ

มิ.ย. 06 2557

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น ระดับจังหวัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง" มีกำหนดเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

 

กำหนดเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง" มีกำหนดเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ