ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

เชิญร่วมงานลอยกระทง ปี 2557

ต.ค. 22 2557

ประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2557

เชิญร่วมสืบสาน "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลบางม่วง กำหนดจัดงานประเพณี "ลอยกระทง" ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง

 

ประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลบางม่วง กำหนดจัดงานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง

.../ โดยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ , การประกวดกระทงสวยงาม , การแข่งขันชกมวยไทย , การแสดงลิเก พระเอกตาคม "พนม พึ่งอำนาจ" , การแสดงดนตรี , การฉายภาพยนตร์ และการแสดงโชว์เครื่องเสียงรถยนต์ พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ