ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2557

ธ.ค. 11 2557

image

ประกาศ เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินฯ ปี 2557

เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอแจ้งประกาศ เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2557