ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

เทศบาลฯเตรียมดำเนินการปรับปรุงตลาดน้ำ

มิ.ย. 26 2558

เทศบาลฯเตรียมดำเนินการปรับปรุงตลาดน้ำ

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่านนทบุรีและคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายโครงการปรับปรุงตลาดน้ำบางม่วง

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี และคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายโครงการปรับปรุงตลาดน้ำบางม่วง (ตลาดน้ำสามลำคลอง) ของเทศบาลตำบลบางม่วง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง