ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

มิ.ย. 22 2558

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

 

วันที่ 22 มิถุนายน58 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณา 1. ร่างแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เทศบาลตำบลบางม่วง และ 2. พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่3) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง