ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

เทศบาลฯ รับมอบเกียรติบัตรรับรอง EHA

มิ.ย. 18 2558

เทศบาลฯ รับมอบเกียรติบัตรรับรอง EHA

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางนิทรา ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางม่วง เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นางนิทรา ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ