ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เทศบาลตำบลบางม่วง รับโอน(ย้าย) "นักวิชาการศึกษา" จำนวน 1 อัตรา

เม.ย. 01 2559

รับโอน(ย้าย)

เทศบาลตำบลบางม่วง รับโอน(ย้าย) "นักวิชาการศึกษา" จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" จำนวน 1 อัตรา หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-924-9480 ต่อ 110 (ในวันและเวลาราชการ)