ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ธ.ค. 29 2559

image

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป