เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

มิ.ย. 22 2558

image

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตำบลบางม่วง

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป