เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2559

พ.ย. 02 2559

image

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2559

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย จึงประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ


งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย จึงประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ