ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลบางม่วง 30 มิถุนายน 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) 27 มิถุนายน 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
กำหนดเข้ารับโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพฯ 06 มิถุนายน 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายชื่องานก่อสร้างที่กำลังดำเนินการ 04 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กองช่าง
เชิญร่วมงาน "ตลาดนัดอาชีพ" 21 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุมชนฯ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2557 13 มกราคม 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เชิญเที่ยว "วันเด็กแห่งชาติ" 08 มกราคม 2557 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 23 ธันวาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 07 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
งดจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง 04 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2556 22 ตุลาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 24 กันยายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 11 กันยายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
การควบคุมดูแลการจอดรถโดยสาร 21 สิงหาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น ระดับเขต 14 สิงหาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก 05 กรกฎาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตำบลบางม่วง 25 มิถุนายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เหรียญทองแลกนม ออกสื่อโทรทัศน์ 20 มิถุนายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ข่าวจากมติชน : เหรียญทองแลกนม 11 มิถุนายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
โครงการเหรียญสลึงแลกนม 01 พฤษภาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2556 02 เมษายน 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 18 มีนาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 18 มีนาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ