ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
ฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน (เทควันโด) 11 มีนาคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
งานประจำปีศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย 15 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 14 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย 12 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการแข่งขันเปตองชาย 11 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการแข่งขันเปตองหญิง 11 กุมภาพันธ์ 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 29 มกราคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ตารางแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2556 21 มกราคม 2556 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ปี 2556 01 มกราคม 2556 เขียนโดย กองคลัง
ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบ 2555 26 ธันวาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รับสมัครนักเรียน ศพด. 16 ธันวาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2556 30 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ขอเชิญร่วมงาน 5 ธันวามหาราช 27 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 19 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 02 พฤศจิกายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555 29 ตุลาคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
ประกาศการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กรณีตกหล่น และกรณีเพิ่มเติม 26 กันยายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา 06 กันยายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ความคืบหน้าการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 27 สิงหาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ความคืบหน้า : เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (รอบ2) 08 สิงหาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 29 มิถุนายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ 07 มิถุนายน 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินฟื้นฟูเยียวยา 31 พฤษภาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ