ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
ความคืบหน้า:การฟื้นฟูเยียวยากรณีหลังน้ำลด 20,000 บาท 29 พฤษภาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เลื่อนเวลายื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17 มีนาคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
คูปองส่วนลด ครัวเรือนละ 2,000 บาท 31 มกราคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
เปิดรับเอกสารแสดงสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 17 มกราคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท 11 มกราคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 03 มกราคม 2555 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2554 31 ธันวาคม 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ยื่นคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 29 ธันวาคม 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
การแจ้งกรณีบ้านที่เสียหายบางส่วน 23 ธันวาคม 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
กิจกรรม Big Cleaning Day 21 ธันวาคม 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ความคืบหน้า : การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 ธันวาคม 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
สถานการณ์น้ำท่วมจากใจนายกฯหนุ่ย 27 พฤศจิกายน 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 01 ตุลาคม 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรร พนักงานจ้างประจำปี 2554 28 กันยายน 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2555-2557) 30 มิถุนายน 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง 22 มิถุนายน 2554 เขียนโดย สำนักปลัดฯ