ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างตามโครงการพัฒนาคู คลองฯ 6 คลอง 08 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 'เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง' 02 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างอาหารกลางวัน ศพด. 28 เมษายน 2560 เขียนโดย กองคลัง
จัดจ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ำ 26 เมษายน 2560 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียด "จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด." 12 เมษายน 2560 เขียนโดย กองคลัง
จ้างซ่อมแซมป้ายชื่อแสดงแนวเขตเทศบาล 04 เมษายน 2560 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดฯ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะ 27 มีนาคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ รถยนต์นั่ง 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 01 มีนาคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 09 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นสนามเครื่องเล่น 17 มกราคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 13 มกราคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 06 มกราคม 2560 เขียนโดย กองคลัง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเป็นกล้องวงจรปิด CCTV 30 ธันวาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พฤศจิกายน 2559) 15 ธันวาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดรายละเอียดฯ จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 29 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ตุลาคม 2559) 10 พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
"จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน" ภาคเรียนที่ 2/2559 31 ตุลาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล 1 26 ตุลาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
จัดซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติ 14 ตุลาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี 13 ตุลาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรด 13 ตุลาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ 28 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง