เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรด

ต.ค. 13 2559

image

สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

เทศบาลตำบลบางม่วง  จะดำเนินการสอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรด สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 ชุด เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน และตรวจสอบผู้กระทำเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง

เรื่อง สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรด

เทศบาลตำบลบางม่วง  จะดำเนินการสอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรด สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 ชุด เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน และตรวจสอบผู้กระทำเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรและอาชญากรรม

ราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง) 394,000 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13-31 ตุลาคม 2559
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุฯ กองคลัง ระหว่างวันที่ 13-28 ตุลาคม 2559

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)