ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเป็นกล้องวงจรปิด CCTV

ธ.ค. 30 2559

image

เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลบางม่วง  มีความจำเป็นจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเป็นกล้องวงจรปิด CCTV

   ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเป็นกล้องวงจรปิด CCTV

   ราคากลาง 199,555 บาท

   (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)