ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นสนามเครื่องเล่น

ม.ค. 17 2560

image

ประกาศโครงการปรับปรุงพื้นสนามเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศให้มาเสนอราคาการดำเนินงานจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นสนามเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง


เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศให้มาเสนอราคาการดำเนินงานจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นสนามเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง ราคากลาง 495,000 บาท