เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี

ต.ค. 13 2559

image

สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 ชุด


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อวงจรปิด CCTV ชนิดไอพี แบบอินฟาเหรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 8 ชุด ราคากลาง 394,000 บาท