ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

จัดซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติ

ต.ค. 14 2559

image

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเทศบาลฯ มีความจำเป็นจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 7 รายการ ราคากลาง 131,870 บาท


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเทศบาลฯ มีความจำเป็นจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 7 รายการ ราคากลาง 131,870 บาท