เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล 1

ต.ค. 26 2559

image

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 67 คน จำนวน 102 วันทำการ


ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 67 คน จำนวน 102 วันทำการ