เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ

ก.ย. 28 2559

image

เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศเปิดเผยรายละเอียดฯ จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ

เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศเปิดเผยรายละเอียดฯ จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7098


เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศเปิดเผยรายละเอียดฯ จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7098 ราคากลาง 224,999.60 บาท