ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เปิดเผยรายละเอียดฯ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะ

มี.ค. 27 2560

image

เปิดเผยรายละเอียดฯ จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะ

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7448 นนทบุรี" ราคากลาง 194,130 บาท


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7448 นนทบุรี" ราคากลาง 194,130 บาท