ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 'เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง'

พ.ค. 02 2560

image

เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 'เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง'

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง" ราคากลาง 308,000 บาท


ระกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง" ราคากลาง 308,000 บาท