เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างตามโครงการพัฒนาคู คลองฯ 6 คลอง

พ.ค. 08 2560

image

เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างตามโครงการพัฒนาคู คลองฯ 6 คลอง

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "จ้างเหมาบริการลอกดินเลน กำจัดวัชพืชและผักตบชวา พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองและลำกระโดงในเขตเทศบาลฯ จำนวน 6 คลอง ราคากลาง 224,000 บาท


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "จ้างเหมาบริการลอกดินเลน กำจัดวัชพืชและผักตบชวา พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองและลำกระโดงในเขตเทศบาลฯ จำนวน 6 คลอง ราคากลาง 224,000 บาท