เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

จัดจ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ำ

เม.ย. 26 2560

image

เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ำ

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 2644 นนทบุรี" ราคากลาง 241,327.80 บาท


ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง "ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 2644 นนทบุรี" ราคากลาง 241,327.80 บาท