เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

มี.ค. 28 2560

image

ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 81-7448 นนทบุรี


ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 81-7448 นนทบุรี ราคากลาง 194,130 บาท