เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ม.5 ต.บางเลน ครั้งที่ 2 30 สิงหาคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบถามราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 30 สิงหาคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ต.บางเลน 04 กรกฎาคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับสะพานทางเดินเท้า ม.5 03 กรกฎาคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทางเท้าริมถนนบางใหญ่ 23 เมษายน 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง 01 มีนาคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอยวัดสะแก 01 กุมภาพันธ์ 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับทางเดินเท้า คสล. ริมคลองอ้อมนนท์ 27 มกราคม 2555 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเสาธงหิน (ครั้งที่ 2) 19 สิงหาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ตำบลบางเลน (ครั้งที่ 2) 19 สิงหาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ 11 (ครั้งที่ 2) 19 สิงหาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน (ครั้งที่ 2) 19 สิงหาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ข้ามคลองเสาธงหิน 21 กรกฎาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ตำบลบางเลน 21 กรกฎาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินทาง คสล. หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน 14 กรกฎาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณ หมู่ 11 ตำบลบางเลน 14 กรกฎาคม 2554 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย 23 พฤศจิกายน 2553 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานดับเพลิง 22 กันยายน 2552 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้า 22 กันยายน 2552 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชนพร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์ 08 กันยายน 2552 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล. พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันดิน 08 กันยายน 2552 เขียนโดย กองคลัง