ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 06 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงครุภัณฑ์ฯ (ห้องสมุดชุมชน) 06 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำฝนและซ่อมแซมพื้น คสล. 06 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 06 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันฯ) 02 กันยายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซ่อมแซมโป๊ะ) 25 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างห้องน้ำ) 08 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซ่อมแซมพื้น) 04 สิงหาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างลอกท่อ) 28 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ 20 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ 16 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 03 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
การเปิดเผยรายละเอียดฯ จัดซื้อเตียงนอนอนามัย 105 เตียง 01 มิถุนายน 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างงานติดตั้งกันสาดไวนิล พร้อมโครงเคร่า 26 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าจัดซื้อจัดจ้างฯ เตียงนอนอนามัย 17 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล 12 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ 28 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
จัดจ้างโครงการพัฒนาคู คลอง ลำกระโดง 25 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) 24 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ติดตั้งการ์ดเรล) 21 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โต๊ะวางอาหารและเก้าอี้ ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อ "โต๊ะวางอาหาร" 21 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
แสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง