ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางอาหารและเก้าอี้นั่งทานอาหาร) 14 มีนาคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านปรับแสงพีวีซี) 12 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย กองคลัง
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 09 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯ) 25 มกราคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง (ติดตั้งกระจกโค้ง) 22 มกราคม 2559 เขียนโดย กองคลัง
จ้างออกแบบอาคารศูนย์ป้องกันฯ 04 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน 11 กันยายน 2558 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างยกระดับถนน 01 กันยายน 2558 เขียนโดย กองคลัง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 15 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด 22 มิถุนายน 2558 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาทำอาหารมื้อกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ภาคเรียนที่1/2558 15 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 23 มกราคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง 23 มกราคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 23 มกราคม 2558 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรฯ สายบางกรวยไทรน้อย 23 ธันวาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชนฯ 17 ธันวาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าฯ (โรงสีบางชัน) 03 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย กองคลัง
จ้างเหมาทำอาหารมื้อกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ภาคเรียนที่2/2557 14 ตุลาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง
แสดงวงเงินงบฯ โครงการปรับปรับสถานที่พระพรหมฯ 09 กันยายน 2557 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชุดควบคุมไฟกระพริบฯ (ครั้งที่2) 02 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคอสะพานฯ 02 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ปี 2557 23 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กองคลัง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานที่พระพรหมฯ (ครั้งที่ 2) 28 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย กองคลัง