ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ 10 กุมภาพันธ์ 2557 851
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุมชนฯ 10 กุมภาพันธ์ 2557 1052
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2557 13 มกราคม 2557 1499
เชิญเที่ยว "วันเด็กแห่งชาติ" 08 มกราคม 2557 841
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2556 23 ธันวาคม 2556 550
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 07 พฤศจิกายน 2556 551
งดจัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง 04 พฤศจิกายน 2556 854
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ประจำปี 2556 22 ตุลาคม 2556 514
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 24 กันยายน 2556 1072
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 11 กันยายน 2556 554
การควบคุมดูแลการจอดรถโดยสาร 21 สิงหาคม 2556 1214
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่น ระดับเขต 14 สิงหาคม 2556 961
รณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก 05 กรกฎาคม 2556 1045
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตำบลบางม่วง 25 มิถุนายน 2556 805
เหรียญทองแลกนม ออกสื่อโทรทัศน์ 20 มิถุนายน 2556 1144
ข่าวจากมติชน : เหรียญทองแลกนม 11 มิถุนายน 2556 1082
โครงการเหรียญสลึงแลกนม 01 พฤษภาคม 2556 1276
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2556 02 เมษายน 2556 1147
บริการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 18 มีนาคม 2556 2442
เชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 18 มีนาคม 2556 1002
ฝึกสอนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน (เทควันโด) 11 มีนาคม 2556 1657
งานประจำปีศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 1228
ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย 15 กุมภาพันธ์ 2556 1061
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 14 กุมภาพันธ์ 2556 1616
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 1309
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย 12 กุมภาพันธ์ 2556 1378
ผลการแข่งขันเปตองชาย 11 กุมภาพันธ์ 2556 1188
ผลการแข่งขันเปตองหญิง 11 กุมภาพันธ์ 2556 1441
รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 29 มกราคม 2556 904
ตารางแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2556 21 มกราคม 2556 1126