ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ปี 2556 01 มกราคม 2556 1211
ผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบ 2555 26 ธันวาคม 2555 537
รับสมัครนักเรียน ศพด. 16 ธันวาคม 2555 1110
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2556 30 พฤศจิกายน 2555 397
ขอเชิญร่วมงาน 5 ธันวามหาราช 27 พฤศจิกายน 2555 710
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 19 พฤศจิกายน 2555 411
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 02 พฤศจิกายน 2555 969
เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555 29 ตุลาคม 2555 664
ประกาศการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ กรณีตกหล่น และกรณีเพิ่มเติม 26 กันยายน 2555 715
ผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา 06 กันยายน 2555 793
ความคืบหน้าการพิจารณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 27 สิงหาคม 2555 668
ความคืบหน้า : เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (รอบ2) 08 สิงหาคม 2555 690
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 29 มิถุนายน 2555 737
ประกาศการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ 07 มิถุนายน 2555 673
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินฟื้นฟูเยียวยา 31 พฤษภาคม 2555 670
ความคืบหน้า:การฟื้นฟูเยียวยากรณีหลังน้ำลด 20,000 บาท 29 พฤษภาคม 2555 787
เลื่อนเวลายื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17 มีนาคม 2555 691
คูปองส่วนลด ครัวเรือนละ 2,000 บาท 31 มกราคม 2555 720
เปิดรับเอกสารแสดงสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 17 มกราคม 2555 683
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท 11 มกราคม 2555 763
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 03 มกราคม 2555 898
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2554 31 ธันวาคม 2554 667
ประกาศรายชื่อผู้ที่ยื่นคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท 29 ธันวาคม 2554 657
การแจ้งกรณีบ้านที่เสียหายบางส่วน 23 ธันวาคม 2554 727
กิจกรรม Big Cleaning Day 21 ธันวาคม 2554 687
ความคืบหน้า : การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 ธันวาคม 2554 650
สถานการณ์น้ำท่วมจากใจนายกฯหนุ่ย 27 พฤศจิกายน 2554 756
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 01 ตุลาคม 2554 581
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการเลือกสรร พนักงานจ้างประจำปี 2554 28 กันยายน 2554 596
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2555-2557) 30 มิถุนายน 2554 727